20 października 2020, 04:45

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Folie rolnicze odebrano

Wójt Gminy Trzcinica zawarł umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę Trzcinica przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.W związku z przeprowadzoną wśród rolników inwentaryzacją odpadów rolniczych zebrano 24 620 kg materiału.Odbiór odpadów z działalności rolniczej zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” Łask. Koszt usługi to 12 310 złotych brutto z czego 100% zostanie zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl