10 grudnia 2022, 05:54

Teraz

Fakty

A A A

GMINA BRALIN: Drogi w Nosalach i Chojęcinie już po przebudowie

Dwa odcinki dróg w gminie Bralin doczekały się przebudowy w ramach programu „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Zadania zrealizowane zostały w ramach corocznej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.22 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in. wykonanie nawierzchni jezdni o długości 280 m i szerokości od 4 do 5 m, poboczy z kruszywa kamiennego i zjazdów.  Realizację zadania zakończono 10 czerwca 2023 r. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 302.000 zł . Na realizację inwestycji gmina Bralin otrzymała dofinansowanie w wysokości 79.000 zł. ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pozostała kwota pochodzi z budżety gminy. 23 maja 2022 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiązowej w miejscowości Chojęcin. Zakres przedmiotu umowy obejmował m.in. wykonanie nawierzchni jezdni o długości 660 m i szerokości od 4 do 4,5 m, poboczy z kruszywa kamiennego i zjazdów.  Wykonawcą robót była Spółka Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe SA. Realizację zadania zakończono 22.06.2022 r.  Na realizację odcinka drogi gmina Bralin otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 114.400 zł. ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pozostała kwota inwestycji tj. 525.270 zł. to środki pochodzące z budżety gminy.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl