11 kwietnia 2021, 17:46

Teraz

14°

Fakty

A A A

BRALIN: Gmina wsparła zakup wozu dla OSP

Gmina Bralin wsparła starania o zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie kwotą 400.000,00 zł.  Realne wsparcie  to 50% kosztów nowego średniego wozu ratowniczo -gaśniczego, o którego zakup od dwóch lat OSP czyni starania. Stosowną deklarację złożył Wójt Piotr Hołoś. To niezwykle słuszna inicjatywa pozwalająca zapewnić jeszcze lepsze bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, nie tylko Gminy Bralin. Jednostka OSP z Bralina jest najaktywniejszą jednostką na terenie powiatu kępińskiego, stąd wyposażenie ochotników z Bralina w nowy wóz bojowy było bardzo potrzebne.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl