9 sierpnia 2022, 13:31

Teraz

21°

Fakty

A A A

KĘPNO: Debata z seniorami

W miniony piątek, 29 lipca w Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa seniorów.

29 lipca, w Klubie Seniora w Kępnie odbyła się pierwsza z cyklu dorocznych debat społecznych. Poświęcona ona była bezpieczeństwu seniorów, a do wspólnej dyskusji zaprosił wszystkich organizator spotkania - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie podinspektor Robert Ciesielski. - Na początku debaty Komendant Powiatowy omówił prace kępińskich mundurowych oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu kępińskiego w pierwszym półroczu 2016 roku i w minionych latach. Skupił się przede wszystkim na przestępczości ogółem oraz w zakresie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, wykrywalności oraz przestępstw drogowych - powiedziała st. sierżant Anna Lubojańska.

Następnie głos zabrali goście - mł. bryg. Paweł Smug z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który omówił tematy związane z zabezpieczaniem się przed pożarem oraz zatruciem tlenkiem węgla. Przypomniał o tym, czego nie należy robić w mieszkaniach, aby nie ryzykować życiem i zdrowiem oraz zachęcał seniorów do instalowani specjalnych czujników, które mogą uratować życie. W spotkaniu uczestniczyła także Magdalena Bendzińska z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, która odpowiadała na pytania dotyczące pracy i uprawnień Strażników Miejskich. Potem skupiono się na dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa seniorów w naszym regionie.

Sporo pytań poświęconych było bezpieczeństwu na drodze i problemom ruchu drogowego. Do podstawowych wniosków z debaty, należą: częste kontrole rowerzystów łamiących przepisy ruchu drogowego, promowanie kultury na drodze - szczególnie w zakresie poruszania się rowerzystów na drogach, bezpieczeństwo na skrzyżowaniach w okolicach ul. Grobla i Wieluńska w Kępnie, działania wobec motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych przekraczających prędkość na drodze. Seniorzy pytali także o uprawnienia strażaków i strażników miejskich, co do możliwości karania osób spalających śmieci. - Na koniec podinsp. RobertCiesielski wręczył seniorom kamizelki odblaskowe - w tym przygotowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w ramach wspólnego harmonogramu prac nad bezpieczeństwem na drogach w regionie - dodała st. sierżant Lubojańska.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl