2 czerwca 2020, 01:24

Teraz

10°

Fakty

A A A

KĘPNO: Nowa Rada Rynku Pracy

11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otworzył je Starosta kępiński - Robert Kieruzal, który wręczył powołania nowym członkom Rady.

Organizację i tryb działania Rady regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowa Rada pełni rolę opiniodawczo - doradczą wobec Starosty Kępińskiego. W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019- 2023 weszli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samorządów gminnych. Są to Grzegorz Hadzik – reprezentujący samorząd gminy Trzcinica, Piotr Psikus – reprezentujący samorząd miasta i gminy Kępno, Adam Staszczyk – reprezentujący samorząd gminy Rychtal, Marek Wróbel – przedstawiciel pracodawców, Wiktor Gruszka, Barbara Łuczak i Sławomir Chudy - przedstawiciele związków zawodowych, Grzegorz Grzunka Marta Dąbrowska Sołtysik – przedstawiciele organizacji pozarządowych, Roman Taborski – przedstawiciel izby rolniczej. Powiatowa Rada Rynku Pracy dokonała wyboru nowego prezydium. Jednogłośnie wybrała Przewodniczącego - funkcję tę powierzono Wiktorowi Gruszce – przedstawicielowi Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącym został Marek Wróbel – Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl