11 kwietnia 2021, 16:55

Teraz

14°

Fakty

A A A

KĘPNO: Obowiązują już nowe stawki za śmieci

Od 1 sierpnia w Gminie Kępno obowiązuje nowa stawka poboru opłat za śmieci. W Ratuszu przyjmowane są już nowe deklaracje, które muszą wypełnić mieszkańcy Kępna. Dotyczy to osób, które w deklaracjach wcześniej zgłosiły większą ilość osób niż cztery. Ci mieszkańcy muszą do 15 sierpnia wypełnić nową deklarację śmieciową i wyliczyć sobie opłatę według nowej stawki. Wynosi ona 11 zł od osoby.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Jak już informowaliśmy, 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, stawka wynosi 25 zł. - Zwracam uwagę, że stawka dotyczy osób, które zamieszkują daną nieruchomość, a nie są na niej zameldowane. Wiele przypadków jest tego typu, że zameldowanych jest więcej osób, część z nich przebywa za granicą, inni studiują. W tym przypadku deklarujemy osoby, które zamieszkują nieruchomość. Jeżeli student przebywa poza miejscem zamieszkania, a przyjeżdża na wakacje, wówczas na dwa miesiące zmieniamy deklarację i powinien tą opłatą być objęty - powiedział Artur Kosakiewicz, wiceburmistrz Kępna.

Nowością jest opłata, którą gmina będzie pobierać od właścicieli ogródków działkowych. - Ta opłata ryczałtowa nie jest duża. Wynosi 20 zł w skali roku – dodał Kosakiewicz. Zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.08.2016 prezentujemy niżej.

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.08.2016 R.

Od dnia 01.08.2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wynosić:
11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne i są one zbierane w sposób selektywny***, stawka opłaty za pojemnik wynosi:
1) o pojemności od 110 l do 120 l - 10 zł;
2) o pojemności 240 l - 20 zł;
3) o pojemności od 1,1 m3 do 1,5 m3 - 90 zł;
4) o pojemności 7 m3 - 520 zł;

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne i są one zbierane w sposób nieselektywny, stawka opłaty za pojemnik wynosi:
1) o pojemności od 110 l do 120 l - 39 zł;
2) o pojemności 240 l - 78 zł;
3) o pojemności od 1,1 m3 do 1,5 m3 - 325 zł;
4) o pojemności 7 m3 - 1 850 zł;

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi:

- 20 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
lub
- 78 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

1/ W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości deklarujący powyżej 4 osób zamieszkałych w jednym gospodarstwie domowym lub deklarujący pojemniki z nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są, w terminie do 15 sierpnia 2016 roku, do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu, dostępnym w tut. urzędzie oraz na stronie internetowej (www.um.kepno.pl) lub też za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://umkepno.eboi.pl/ lub przez platformę ePUAP.

2/ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3/ Opłatę za miesiąc lipiec 2016 roku należy wnieść w kwocie określonej w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4/ Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kępno zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w następujących terminach:

do 15 marca – za I kwartał danego roku,
do 15 maja – za II kwartał danego roku,
do 15 września – za III kwartał danego roku,
do 15 listopada – za IV kwartał danego roku.

*opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej przez właściciela liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,
**w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady, objętych systemem odbierania odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności niezależnie od częstotliwości odbierania odpadów.
*** w przypadku wyboru zbiórki selektywnej, należy zadeklarować odpowiednią wielkość pojemnika na każdą z frakcji (tzn. odpady mokre, odpady suche i szkło).

Uwaga
Deklarować należy tylko osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość a nie zameldowane.
- w przypadku studentów należy zmienić deklarację jeżeli student wraca do domu na okres wakacji.
Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
 • ~Wójt Kępna : Kępno w końcu dobiło z cenami za śmieci do szczytu tabeli w Polsce. Szkoda, że nie pod innymi względami.

  20:01, 10 sierpnia 2016, | odpowiedz
 • ~Obserwator : Mieszkańcy się teraz denerwują na podwyżki spokojnie to przełknęli a a za niecałe dwa lata przed wyborami po wnikliwych obliczeniach będzie dla plebsu wyborczego obniżka za śmieci. Tylko ciekaw jestem ilu da sobą tak manipulować.

  11:32, 10 sierpnia 2016, | odpowiedz
 • ~Obserwator : Po kolei celebrytka teraz jeszcze rozkłada na czynniki pierwsze dane po audycie w starostwie po drodze jeszcze jej d..ę zawracali z jakimiś tam norkami i wiatrakami zanim to wszystko przetrawi razem z tymi śmieciami to znów wybory i trzeba będzie ruszać z budową obwodnicy.

  11:24, 10 sierpnia 2016, | odpowiedz
 • wyborca : Dlaczego Celebrytka nie wypowiada się na temat podjętych uchwał, działania Gminy w sprawie śmieci kępińskich są niezgodne z prawem, zgodnie z Ustawą śmieciową Gmina ma obowiazek ustalić ilość produkowanych śmieci przez mieszkańca i stawkę za , a mastępnie je usuwać. Wszystkie inne karkołomne działania Gminy w uchwałach śmieciowych są niezgodne z prawem iżadnych deklaracji nowych nie będzie

  06:36, 10 sierpnia 2016, | odpowiedz