20 maja 2024, 17:29

Teraz

23°

Fakty

A A A

KĘPNO: Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie w Punkcie Kreatywnej Kariery odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku.


W obradach uczestniczyli członkowie Rady oraz Starosta Kępiński Robert Kieruzal, a także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj wraz z pracownikami. Spotkaniu przewodniczył Wiktora Gruszki.W trakcie posiedzenia Rada zapoznała się oraz zaopiniowała jednogłośnie Sprawozdanie okresowe z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, które zaprezentowała Dyrektor PUP Iwona Rataj.W dalszej części posiedzenia zapoznano członków ze stopniem realizacji programów finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy MRPiPS, który przedstawiła Gł. Księgowa Agnieszka Owczarek. Następnie przedstawiono krótką informację sygnalną nt. sytuacji na kępińskim rynku pracy na koniec marca 2024r., którą przekazał starszy referent Dominik Antczak.Podczas posiedzenia przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie Danuta Zadka otrzymała z rąk starosty kępińskiego akt powołania na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl