17 września 2019, 10:19

Teraz

15°

Fakty

A A A

KĘPNO: Porozumienie pomiędzy Powiatem a Gminą Perzów

W Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Perzów. Umowa dotyczy wykonania pięciu zadań na drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Perzów.

Umowa dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej r 5681P w kierunku miejscowości Turkowy, modernizacji części gruntowej drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową w miejscowości Turkowy (na odcinku od OSP do młyna dł. ok 150mb), wykonania dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej nr 5716P poprzez budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu), modernizacji drogi powiatowej nr 5679P w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (na odcinku ok. 0,4km) oraz modernizacji drogi powiatowej nr 5681P Ludwiczyn – Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8km. Gmina Perzów na realizację zadań przeznaczyła 450 000 złotych.Pozostałą część kosztów pokryje w ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl