29 stycznia 2022, 02:12

Teraz

-1°

Fakty

A A A

KĘPNO: Postępują prace na drogach powiatowych

W lipcu zakończono na drogach powiatowych we wszystkich gminach remonty masą asfaltową na gorąco. Finansowanie prac pochodziło ze środków przeznaczonych na naprawy i remonty z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg.

Prace polegały na wyfrezowaniu najbardziej zniszczonych miejsc w nawierzchni i ułożeniu w to miejsce masy na gorąco. Obecnie trwają remonty grysami i emulsją, również na terenie całego powiatu, które zostaną zakończone do dnia 25 lipca 2016 r. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie jest możliwym przeprowadzenie prac we wszystkich miejscach, gdzie zachodzi taka potrzeba. Staramy się jednak, żeby naprawić jak największa ilość dziur i zaniedbań w jezdni. Miejsca do bieżących remontów są diagnozowane na podstawie wielkości ubytków w nawierzchni, zniszczenia poboczy, spękania jezdni itp.
W ramach środków pochodzących z nadwyżki budżetowej na zadania drogowe przeznaczono z budżetu powiatu około 700.000 zł, kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań drogowych na terenie wszystkich gmin w porozumieniach i partycypacji finansowej samorządów gminnych wzorem roku 2015. Porozumienia zawarte zostały na następujące prace drogowe:

1. GMINA BARANÓW
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5703 P w miejscowości Słupia pod Kępnem poprzez kontynuację przebudowy chodnika – ul. Szeroka. Wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą robót będzie firma: DAN-MAR, Marek Stryjak, Baranów; termin wykonania prac 15.09.2016 r.

2. GMINA ŁĘKA OPATOWSKA
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5700 P poprzez wykonanie chodnika od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do wysokości firmy REM w m. Łęka Opatowska – ETAP II. Wyłonionym w przetargu nieograniczonym wykonawcą robót będzie firma BUD MAR, Marcin Myczakowski; Syców; termin wykonania prac 15.09.2016 r.

3. GMINA BRALIN
- Przebudowa drogi na odcinku Mięlęcin – Weronikopole o długości ok. 750 mb,
- Przebudowa obiektu mostowego w Mielęcinie w ciągu drogi powiatowej oraz wykonanie odwodnienia drogi.

4. GMINA RYCHTAL
- Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Proszów. Inwestycja została zakończona.
- Przekazanie przez samorząd powiatowy środków dla gminy na dokończenie budowy chodnika w m. Drożki

5. GMINA TRZCINICA
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5690 P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Trzcinica – Kuźnica Trzcińska. Postępowanie przetargowe w trakcie, termin wykonania prac 12.08.2016 r.
- Modernizacja drogi powiatowej 5692 P poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kuźnica Trzcińska przy posesjach 17a – 18. Termin wykonania do dnia 15.09.2016 r.
- Modernizacja drogi powiatowej 5692 P poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Laski przy posesjach 1-9. Termin wykonania do dnia 15.09.2016 r.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5692 P poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Trzcinica przy ul. Jana Pawła II. Powiat przekaże gminie Trzcinica projekt i materiał na wykonanie zadania.

6. GMINA PERZÓW
- Modernizacja drogi powiatowej nr 5681 P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na części drogi relacji Perzów – Ludwiczyn. Termin wykonania prac 12.08.2016 r.
- Wykonanie remontu/wymiany starej nawierzchni chodnika z płytek betonowych w ciągu drogi powiatowej 5716 P w m. Domasłów. Wykonawcą robót będzie firma: DAN-MAR, Marek Stryjak, Baranów, termin wykonania prac 15.09.2016

7. GMINA KĘPNO
- W opracowaniu dokumentacja projektowa na: Modernizację drogi powiatowej nr 6577 P poprzez wykonanie ciągu pieszo – rowerowego i pieszego relacji Myjomice – Kierzno wraz z odwodnieniem. Termin realizacji wrzesień 2016 r.

Na półmetku znajdują się realizowane przez Powiat Kępiński dwie duże inwestycje drogowe dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Ulicę Wieluńską realizuje firma SKANSKA S.A za kwotę 3.334.724 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1.661.389 zł. Inwestycja realizowana jest na zasadzie partnerstwa z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie. Partnerstwo polega na wniesieniu przez gminę wkładu finansowego do projektu w wysokości 931.370 zł, w odwrotną stronę powiat przekazuje gminie środki w wysokości 648.156 do realizacji inwestycji na ul. Walki Młodych. Faktyczny wkład gminy w inwestycję to 283.214 zł. Przy realizacji wspólnych zadań drogowych przyjęto zasadę, że samorządy gminne będą finansowały budowę i remonty chodników oraz ścieżek rowerowych. Decyzją partnera - Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie - po analizie dokumentacji projektowej za wniesiony udział finansowy na ulicy Wieluńskiej tj. za kwotę 283.214 zł sfinansowano budowę chodników i ścieżki rowerowej. Pozostałe koszty w tym podbudowa, nawierzchnia, przebudowa skrzyżowania i regulacja urządzeń finansowane są przez samorząd powiatowy. Koszt obejmował również rozbiórkę kostki granitowej, która jako materiał z odzysku w całości została spryzmowana na terenie Powiatowego Zarządu Dróg. Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni został wbudowany w pobocza dróg powiatowych: Trębaczów, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca.
Drugą dużą inwestycję drogową na ciągu Trzebień –Opatów – etap I realizuje firma SIDROG Spółka z o. o za kwotę 1.443.113 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 721.556 zł. Inwestycja również realizowana w partnerstwie z gminą Łęka Opatowska, która wnosi do projektu wkład finansowy w wysokości 400.000 zł. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, podbudowy, wykonanie nawierzchni, odwodnienia i zieleni drogowej.

Obecnie Starostwo Powiatowe w Kępnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na kolejną dużą inwestycję drogową „Przebudowę drogi powiatowej Mroczeń – Joanka wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego”. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie i partycypacji w kosztach przez gminę Baranów. Termin wykonania zadania listopad 2016 r.
Przygotowujemy się również do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych na rok następny tj. do 15 września 2016 r. do „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Biadaszki – Świba na terenie gmin Łęka Opatowska, Baranów i Kępno (konieczność wykonania ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni). Drugi wniosek obecnie przygotowywany to wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na odcinek drogi Krążkowy – Mikorzyn do granicy powiatu kępińskiego, który w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Kępno. Planowane ogłoszenie konkursu to III kwartał 2016 r.

Autor: redakcja@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~Tom : Powiat remontuje drogi na wiochach a setki ludzi korzystających z dworca PKP lub młodzież ucząca w nowym liceum musi chodzić dziurawym chodnikiem na DWORCOWEJ, być ochlapywana przez samochody z powodu wielometrowych kałuż po deszczach. To jest wizerunek władz Kępna. Do roboty nieroby!!!!!!!!!!!

    10:56, 25 lipca 2016, | odpowiedz
  • ~Karol : do satyr - ja wg ciebie osińska jest dziurawa to przejedź się drogą Donaborów - Świba, Donaborów - Biadaszki, Jankowy - Słupia a zobaczysz jak wygląda dziurawa droga. Nie tylko ul. Osińską jeżdżą ludzie. Tamtymi drogami jeździ o wiele więcej samochodów. Pewnie starosta nawet nie wie, że takie drogi są na jego terenie bo nawet dziur nie załatał.

    17:35, 22 lipca 2016, | odpowiedz
  • ~satyr : a co z drogą w Osinach i Osińska też już powoli zaczyna być dziurawa a 2 lata temu zrobiona nic tylko wioski i drogi po których jest mały ruch podziękujemy psl-uchom w następnych wyborach

    09:52, 22 lipca 2016, | odpowiedz