28 stycznia 2022, 00:32

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Robert Kieruzal zarabiać będzie 19 tys zł miesięcznie.

19.470,00 zł (brutto) zarabiać będzie starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal. To o prawie 100% więcej niż do tej pory. Sowite podwyżki otrzymali także członkowie Zarządu Powiatu oraz funkcyjne osoby w Radzie Powiatu.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego starosty Kieruzala wynosiła do tej pory - 4.700,00 zł. (ze wszystkimi dodatkami pensa wynosiła 10.180,00 zł. Teraz po podwyżce więcej będzie wynosić już pensja zasadnicza - 10.250,00 zł. Ze wszystkimi dodatkami funkcyjnymi, stażowymi i specjalnymi starosta każdego miesiąca zarobi 19.470,00 zł. Włodarzowi powiatu przysługuje także wyrównanie wynagrodzenia z datą od 1 sierpnia.

Przygotowany przez starostę projekt uchwały w tej sprawie zyskał aprobatę większością głosów i to przeważnie tych radnych, którzy też uchwalili sobie sporą podwyżkę. O mniejszą - 90% podwyżkę wnioskowała opozycja, ale wniosek odrzucono.

Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Potarzycki, Krystyna Możdżanowska, Renata Ciemny zarabiać będą 2.963,00 zł. Do tej pory na konto tych radnych wpływało każdego miesiąca 1.852,00 zł. W zarządzie jest także Alicja Śniegocka, jednak pensję wicestarosty ustala starosta. Aktualnie wicestarosta Śniegocka zarabia łącznie 7.784,00 zł (brutto). Mając na względzie procentowe widełki zastosowane, należy się spodziewać, że w najbliższym czasie może być to suma około 14 tys zł (brutto).

Radni powiatu otrzymają ryczałtowo wynagrodzenie każdego miesiąca. Jest to kwota wolna od podatku. Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Jędrecka, która do tej pory zarabiała 1.870,00 zł po podwyżce otrzymywać będzie 3.006,00 zł. W powiecie jest dwóch wiceprzewodniczących rady: Grzegorz Berski i Dariusz Gąszczak. Do tej pory ich pensja wynosiła 1.315,00 zł a po podwyżce będzie to kwota 2.146,00 zł.

Radny, który jest przewodniczącym dwóch komisji stałych zarabiać będzie 2.404,00 zł. Do tej pory było to 1.503,00 zł. Dotyczy to radnego Witolda Jankowskiego oraz Mariana Góreckiego.

Przewodniczący jednej komisji otrzymał podwyżkę z 1.315,00 zł do 2.104,00 zł. Takie wynagrodzenie otrzymają radni: Jan Wawrzyniak, Regina Marczak.
Pozostali radni bezfunkcyjni otrzymali podwyżkę z 805,00 zł do 1.288,00 zł.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl