21 lutego 2019, 00:16

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Skład komisji Rady Miasta i Gminy Kępno

Podczas II sesji Gminy Kępno wybrano wszystkie komisje, które będą pracować w nowej kadencji rady. Sesja odbyła się w piątkowy poranek. - Zgodnie z ustawą w okresie międzysesyjnym radni pracują w komisjach. Ile to będzie komisji, to ustala rada miasta. Trzy są obligatoryjne. Komisja Rewizyjna z mocy ustawy musi działać - mówił Radiu SUD przewodniczący Rady Miasta Andrzej Stachowiak.  

Na czele Komisji Rewizyjną stanął Paweł Jański, który większością głosów otrzymał tę funkcję. Opozycja miała innego kandydata na to stanowisko - Bernadettę Hełkę. Oprócz tej dwójki radnych w komisji pracować będą także Piotr Baraniak i Tomasz Solecki.

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przewodniczyć będzie Irena Sadek. Oprócz niej w komisji pracować będą: Mirosław Różewski, Paweł Jański i Szymon Szczęsny. Radni poparli także proponowany skład komisji stałych. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej został Adam Tęsiorowski. Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Promocji przewodniczyć będzie Piotr Baraniak. Na czele Komisji Mieszkaniowej, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych stanęła Alicja Młot

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Kępno
- Paweł Jański
- Bernadetta Hełka
- Piotr Baraniak
- Tomasz Solecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kępno
- Irena Sadek
- Mirosław Różewski
- Paweł Jański
- Szymon Szczęsny

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej
- Adam Tęsiorowski
- Jan Blabuś
- Sylwester Lewek
- Adam Poziemski
- Eugeniusz Przybył
-Irena Sadek
- Andrzej Stachowiak

Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Promocji
- Piotr Baraniak
- Szymon Szczęsny
- Jan Blabuś
- Grzegorz Mikołowski
- Alicja Młot
- Danuta Pastok
- Marcin Tyc

Komisja Mieszkaniowa, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- Alicja Młot
- Anna Wojtaszek
- Mirosław Różewski
- Wiesław Walas
- Wiesław Wencel

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl