23 września 2023, 12:24

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą


·         Za pośrednictwem terminala płatniczego można opłacać w urzędzie skarbowym podatki PIT, CIT i VAT.


·         Płatności kartą przyjmują też organy egzekucyjne – w urzędzie i w miejscu zamieszkania zobowiązanego.


We wszystkich urzędach skarbowych w kraju za pośrednictwem terminali płatniczych można opłacić wybrane podatki:


·         PIT,


·         CIT,


·         VAT (z wyłączeniem podatku VAT z tytułu importu oraz VAT-14),


·         opłatę od sprzedaży alkoholu,


·         opłatę od środków spożywczych.


Kartą można też uregulować swoje zaległości podatkowe objęte egzekucją
– zarówno w siedzibie urzędu skarbowego, jak i bezpośrednio u poborcy skarbowego.


Od płatności za pośrednictwem terminala płatniczego nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.


Zasady opłacania pozostałych podatków i należności, w tym m.in. opłaty skarbowej, pozostają bez zmian. 


Przed każdorazową wizytą w Urzędzie Skarbowym prosimy o rezerwację wizyty.


Wizytę umówisz na stronie: www.podatki.gov.pl


Telefonicznie dla Urzędu Skarbowego w Kępnie: 62 7829319

Autor: redakcja@radiosud.pl