8 sierpnia 2020, 02:24

Teraz

21°

Fakty

A A A

KĘPNO: „Zabrali nam pojemniki na szkło, gdzie teraz mamy wrzucać butelki?”

„Zabrali nam pojemniki na szkło, gdzie teraz mamy wrzucać butelki?” - Mieszkańcy z gminy Kępno zgłaszają nam problemy, jakie pojawiły się przy wymianie pojemników na odpady.

Na terenie całej gminy trwa wymiana pojemników na odpady. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości, a w przypadku miasta - ulic, etapami mogą odbierać pojemniki. Problem pojawił się, gdy firma odbierająca odpady zaczęła zabierać swoje kubły na śmieci, a mieszkańcy posesji nowych pojemników jeszcze nie otrzymali. - Pojemniki dotychczas używane przez mieszkańców będą sukcesywnie zabierane od mieszkańców przez pracowników firmy, która się tym zajmuje. Razem z frakcją odpadów, która będzie odbierana ostatni raz w tym miesiącu, będzie zabierany razem z nią także kubeł - wyjaśnia wiceburmistrz Krzysztof Godek.

A jeżeli mieszkańcy nie mają jeszcze nowych pojemników, a stare zostały im już zabrane, to co z odpadami? - Dostosowaliśmy harmonogram tak, aby maksymalnie szybko, po odbiorze danej frakcji wyposażyć mieszkańców w nowy komplet kubłów. Staramy się w pierwszej kolejności przekazać kubły do mieszkańców ulic, którym kubły zostały już zabrane. Całą akcję planujemy zakończyć do końca lipca - dodał wiceburmistrz.
````````````````````````````````````

Burmistrz informuje, że darmowe kubły na odpady wydawane są mieszkańcom na ul. Przemysłowej 21 według następującego porządku:

Poniedziałek 6 lipca 9:00 – 16:00 Wtorek 7 lipca 12:00 –19:00
Krążkowy, Grabowska, Przemysłowa, Mianowice, Poznańska, Towarowa, Dworcowa, Boczna, Solidarności, os Mściwoja, Bohaterów Września, Wyderkowskiego, Generała Andersa, Warszawska

Środa 8 lipca 12:00 –19:00 Czwartek 9 lipca 12:00 –19:00 Piątek 10 lipca 9:00 –16:00 Sobota 11 lipca 9:00 –16:00
Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Kręta, Krótka, Kraszewskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łazienkowa, Łąkowa, Magnuszewskiego, Mickiewicza, Pl. Ks. Nowackiego, Orzeszkowej, Pocztowa, Polna, Poniatowskiego, Ratuszowa, Rynek, Rzeźnicka, Sieroca, Skośna, Skryta, Słodowa, Spokojna, Stara, Staszica, Strumykowa, Szpitalna, Szkolna, Targowa, Ks. P. Wawrzyniaka, Zamkowa, Sienkiewicza

W celu podpisania umowy i odebrania pojemników należy okazać się dowodem osobistym. Jeśli umowę podpisywać będzie domownik, który nie składał deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy przedłożyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie na danej nieruchomości, na przykład:

-kopię złożonej deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami
-dowód ponoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadami
-decyzję o ustaleniu podatku od nieruchomości

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl