5 grudnia 2021, 23:33

Teraz

Fakty

A A A

KOBYLA GÓRA: 400 tys.zł dofinansowania dla Gminy

Gmina Kobyla Góra otrzymała ponad 400 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na sfinansowanie budowy drogi gminnej Zmyślona Ligocka - Mąkoszyce (Frużów) - Wioska”. Całkowita wartość zrealizowanej już inwestycji wyniosła 677.807,86 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na kwotę 406.684,71 zł, co stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.budowa drogi od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą powiatową trwała 4 miesiące. Oprócz nowej nawierzchni m. in. oczyszczone i odtworzone zostały istniejące rowy, a także przebudowano przepusty.

źródło: kobyla-gora.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl