16 października 2019, 01:38

Teraz

13°

Fakty

A A A

KOBYLA GÓRA: Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wynoszące 1.165.000zł. dofinansowanie pozyskała gmina Kobyla Góra na przebudowę drogi Ignaców-Marcinki o długości blisko 2.700m. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak podkreśla wójt Wiesław Berski, jest to jedna z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.
-Prace już się rozpoczęły – zaznacza – Wykonawca ma termin do końca października. Myślę, że będzie on dotrzymany, a być może prace zakończą się wcześniej. To kolejne dofinansowanie, które wpłynęło do gminy Kobyla Góra. Myślę, że pokazuje to, iż jesteśmy aktywni jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych.
W wyniku przebudowy, droga zostanie poszerzona do 5.5m. Tam, gdzie zaistnieje taka konieczność będą także odtworzone rowy.
-Myślę, że to będzie ważny ciąg komunikacyjny – uważa W. Berski – Mieszkańcy z południa powiatu kępińskiego, np. z gminy Perzów nie będą musieli jechać przez Kobylą Górę, kiedy będą się udawać do Ostrzeszowa. Tym odcinkiem mogą jechać z Marcinek prosto do Ignacowa, a z Ignacowa przez miejscowość Mostki i Olszynę do Ostrzeszowa. Myślę, że będzie to duży skrót.
W założeniu, Fundusz Dróg Lokalnych pokrywa 50% kosztów danego zadania. W praktyce sprawa wygląda jednak nieco inaczej. Dofinansowanie przyznano bowiem do kwoty wynikającej z kosztorysu, a ta jest nieco niższa niż ta uzyskana w przeprowadzonym później przetargu. Zgodnie z wynikami tego ostatniego, na przebudowę odcinka Ignaców-Marcinki trzeba będzie wydać łącznie 2.400.000zł. Aż 7.000.000zł. to z kolei przypuszczalny koszt gruntownego remontu drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia, jednego z najczęściej wykorzystywanych dojazdów do trasy S8.
-Nikomu nie trzeba tej drogi przedstawiać i jej stanu – dodaje wójt Kobylej Góry – Mam nadzieję, że nasz wniosek też otrzyma pozytywną opinię i dofinansowanie w wysokości 50%, co daje kwotę mniej więcej 3,5 miliona złotych.
Ze względu na duże natężenie ruchu oraz już fatalny i wciąż pogarszający się stan jezdni, wielu kierowców czeka na tę inwestycję z wielką niecierpliwością. Wójt Berski liczy na to, że w tym przypadku uda się doprowadzić do tego, aby dofinansowanie było wyższe niż 50%. Taką możliwość dopuszcza bowiem ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. Decyzja leży w rękach Premiera i Wojewody, stąd do każdego z nich wystosowano pisma uzasadniającą potrzebę zwiększenia kwoty dofinansowania.
-Ta droga jest bardzo potrzebna. Można powiedzieć, że jest to taka obwodnica Sycowa. Dlatego mamy pismo z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, jak również z Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, po to, aby poprzeć zasadność budowy tej drogi – dodaje wójt.
Około połowy lipca ma się okazać, czy gmina Kobyla Góra pozyskała kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Fot.  www.poznan.uw.gov.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl