15 sierpnia 2020, 18:41

Teraz

25°

Fakty

A A A

KUŹNICA TRZCIŃSKA: OSP podsumowała miniony rok

W sobotę, 8 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kuźnica Trzcińska. W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności jednostki, ze spraw przygotowania jednostki w zakresie przeciwpożarowym, a także z zakresu dochodów i wydatków w 2019 roku. Zapoznano się także ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Następnie udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Omówiono plany na 2020 rok, które spotkały się z akceptacją wszystkich członków. W trakcie zebrania zabrali głos zaproszeni goście, którzy pogratulowali otrzymania absolutorium oraz dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli realizacji kolejnych planów oraz zamierzeń.


Fot. UGAutor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl