21 lutego 2019, 00:09

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Nowy sprzęt dla OSP

W Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, Wójt Gminy - Adam Kopis w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz Zarządu Oddziału Gminnego OSP przekazał przedstawicielom dziewięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy sprzęt i urządzenia ratownictwa. Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki realizacji zadania jednostki OSP z terenu gminy zostały doposażone w niezbędny sprzęt służący do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj.: defibrylator, torba ratownicza, nosze typu deska, przenośne zestawy oświetleniowe, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, agregaty prądotwórcze, latarki oraz noże do pasów bezpieczeństwa.
Wartość zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa wynosi 43 486,85 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to kwota 43 051,98 złotych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl