27 października 2020, 18:30

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Nowy sprzęt dla strażaków ochotników

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łęka Opatowska i wójta Adama Kopisa, został zakupiony dodatkowy sprzęt gaśniczo-ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianicach. OSP w Piaskach uzyskała nowe wyposażenie w postaci stacji obiektowej DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym, aparatu powietrznego AirGoFIX i motopompy Honda WT40X. Całkowity koszt zakupionego sprzętu gaśniczo-ratowniczy dla OSP Piaski wyniósł niespełna 17.400 zł. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy. Natomiast dla OSP w Siemianicach zakupiona została stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym, odzież i obuwie strażackie oraz inne, mniejsze sprzęty gaśniczo-ratownicze. Całkowity koszt zakupionego sprzętu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Siemianice, wyniósł blisko 21 tys. zł i został pokryty ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Siemianice.
Źródło: www.leka-opatowska.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl