29 stycznia 2022, 03:07

Teraz

-2°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Podjęli dwie ważne uchwały

W miniony piątek w Łęce Opatowskiej odbyła się kolejna XXXIX sesja Rady Gminy.Radni pochylili się tylko nad dwoma, ale bardzo ważnymi uchwałami.

Jedna z nich dotyczyła zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok,w szczególności zwiększenia zakresu inwestycyjnego.

Chciałbym wierzyć w to, że rzeczywiście wszystkim tym zadaniom, które już wcześniej zostały w budżecie zapisane, dopisując kolejne zadania to każde nich w jakimś odniesieniu, większym czy mniejszym dotyka w znacznej części sołectw z terenu gminy.I myślę, że Państwa działanie jako Wysokiej Rady jest odniesieniem do wszystkich mieszkańców, ne tylko jednej określonej czy dwóch  miejscowości.Chciałbym aby na kolejnej sesji moglibyśmy podjąć kolejne działania i środki, które mamy i posiadamy. Chciałbym wierzyć, że w sierpniu jeszcze bardziej ubogacimy kwestie inwestycyjne na ten bardzo bogaty 2017 rok - mówił wójt Adam Kopis.

W budżecie na 2017 rok znalazły się środki na zakup samochodu dla jednostki OSP w Biadaszkach.Nie zgadza się z tym radny Rogalewski.

Wyrzucenie około 100 tysięcy złotych na to auto,które nie będzie spełniać prawie żadnego celu w OSP Biadaszki to dla mnie jest to nie do przyjęcia. Byłem za tym aby zakupić auto osobowe,ewentualnie tego typu auto dla jednostki z Opatowa. Jestem obiema rękami za i widzę uzasadnienie.Auto wyjeżdżałoby do zdarzeń drogowych, służyło do szybkiej interwencji i niesienia pomocy.A w jednostce w Biadaszkach auto nie będzie miało żadnego celu -twierdzi Henryk Rogalewski.

Radni przy jednym głosie wstrzymującym się zagłosowali za zmianami w budżecie na 2017 rok, którego dochody ustalono na 27 503 274,23 a wydatki 27 097 662,61 zł.Kolejna uchwała dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w miejscowości Piaski.

Celem tego planu jest wyznaczenie terenu budowy zagrodowej,rekreacji indywidualnej, zabudowy produkcyjnej usługowej, terenów rolniczych i terenów rolniczych z możliwością ich zalesienia,ponadto tereny dróg.Opracowaniem objęty został obszar o powierzchni około 80 ha - tłumaczyła Anna Pilarek, inspektor d/s gospodarki gruntami

W uchwale na 11 stronach szczegółowo opisane zostały przepisy i wymogi dotyczące tego terenu.Radni uchwałę przyjęli jednogłośni.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~mieszkaniec : Tylko radny Rogalewski zabrał głos, pozostali nie maja swojego zdania. W KSRG jest TYLKO OPATÓW I ŁĘKA I W TE JEDNOSTKI POWINNO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI INWESTOWAĆ,

    15:40, 3 lipca 2017, | odpowiedz