19 sierpnia 2019, 04:00

Teraz

17°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Przyznano środki finansowe dla organizacji

Urząd Gminy Łęka Opatowska podpisał umowy na realizację zadań publicznych w 2019 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W 2019 roku dofinansowania otrzyma 8 organizacji na łączną kwotę 93.000,00 zł na realizację następujących zadań: sport, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - Była minimalnie większa pula środków niż rok temu. Na trzy kluby sportowe było 75 tys zł, natomiast na działania kulturalne przeznaczono 18 tys zł - powiedział Radiu SUD wójt Adam Kopis.

Stowarzyszenie „Szansa dla Trzebienia” na zadanie pn. „Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na Dożynkach Gminnych” otrzymała - 2 200,00 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie na zadanie pn. „Florianki” dostała 5 140,00 zł. Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci otrzymało wsparcie na zadanie pn. „Ponieśli swój krzyż”. Upamiętnienie wybuchu i II wojny światowej w 105 i 80 rocznicę - 1 860,00 zł. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej na zadanie pn. „Koncert słowno – muzyczny z okazji Dnia Seniora” - 4 400,00 zł. Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe w Opatowie na zadanie pn. „Wyśpiewać miłość. Festiwal piosenki II Rzeczypospolitej” - 4 4000,00 zł.

Wszystkie trzy kluby sportowe z Opatowa, Łęki Opatowskiej i Siemianic na szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizację rozgrywek otrzymały po 25 000,00 zł.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl