8 grudnia 2021, 10:23

Teraz

-3°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Radni wspomogą Powiat

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej odbyła się kolejna XXVII sesja Rady Gminy. Radni podczas obrad przyjęli wszystkie projekty uchwał.

Jedną z uchwał nad którą pochylili się radni dotyczyła zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. Ustalono dochody budżetu w wysokości: 22 479 308,57 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie
21 926 159,57 zł. i dochody majątkowe w kwocie 553 149,00 zł. Wydatki budżetu to 22 400 716,09 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 213 228,40 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 3 187 487,69 zł. Kolejną z uchwał podjętą przez radnych była uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Łęka Opatowska pod nazwą Gminny Zespół Placówek Oświatowych. W to miejsce od 1 stycznia 2017 roku powołane zostanie Centrum Usług Wspólnych , które zapewniać będzie wspólną obsługę jednostek organizacyjnych Gminy. Podczas sesji radni ustalili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z tym, że będzie zmieniona deklaracja, nie będzie kompostowników, musiała się zmienić uchwała dotycząca metody uchwalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Polega to na tym, że rezygnujemy z opłaty 9 zł za odpady segregowane i pozostawiamy wszystkim możliwość segregacji za kwotę 7 zł od osoby. Pozostała część nie zmienia się. Jeśli ktoś ma kompostownik to może go mieć ale to nie wpłynie na opłatę za śmieci. W chwili obecnej dotyczy to 43 nieruchomości. Ich właściciele zostaną wezwani do wypełnienia ponownie deklaracji - powiedział Tomasz Jerczyński, kierownik Referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustalono na 14,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Wiemy, że liczba mieszkańców Ukrainy na tę chwilę zmalała,bynajmniej nie wzrasta, jednak w tym miejscu apeluję aby rzeczywiście właściciele tych nieruchomości na których zamieszkuje dana liczba osób składała odpowiednie deklaracje i uiszczała opłaty -apelował wójt Adam Kopis.-Przypominam, że nasze stawki są najniższe na terenie powiatu.

Powiat Kępiński zwrócił się do radnych gminy o podjecie uchwały intencyjnej w sprawie zagwarantowania w budżecie gminy na 2017 rok środków w kwocie 190 tys.zł na remont drogi powiatowej nr 5701 P na odcinku Donaborów-Biadaszki przebiegającej częściowo przez teren gminy Łęka Opatowska. Starostwo Powiatowe przygotowuje wniosek w ramach ogłoszonego przez Wojewodę naboru wniosków w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.Jednym z kryteriów według którego oceniane są wnioski jest kryterium finansowe dotyczące wnioskodawcy w zakresie dofinansowania zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty. Kryterium to w dużej mierze wpłynie na pozyskanie środków z programu. Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wsparcia Powiatowi Kępińskiemu.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~aaa : Brawo radni.W przyszłej kadencji zapraszamy do Kępna w miejsce tych co nam opłaty zwiększyli.

    19:15, 31 sierpnia 2016, | odpowiedz