6 grudnia 2021, 00:02

Teraz

-1°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Trwają kolejne inwestycje oświetleniowe

Gmina Łęka Opatowska wraz ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, jest w trakcie realizacji kolejnych inwestycji oświetleniowych na terenie Gminy.

Zadaniami do wykonania w zakresie inwestycji oświetleniowych na rok 2021 są:  Projekt oświetlenia ulicznego z budową – Łęka Opatowska, ul. Wrzosowa,transformator nr 30036 słup 1/7,  rozbudowa planowanego oświetlenia na istniejących słupach o 1 latarnię przy dk 11,  Opatów, u. Brzozowa projekt od istniejącego oświetlenia do działki nr 480 obręb Trzebień, Opatów , ul. Radosna – Projekt oświetlenia do działki nr 397/10 obręb Opatów,  Opatów, ul. Lipowa  do działki nr 1070/5 obręb Opatów, Marianka Siemieńska do działki nr 99/1 obręb Marianka Siemieńska – oświetlenie na istniejących słupach,  Raków od istniejącego słupa 1/4/2 stacja nr 30050 do działki nr 317/2 i drogę do działki 328/4 obręb Raków.  Do dołożenia są lampy:  Raków – słup II/16 stacja 30050, Lipie przy OSP – słup I/3 stacja 30618, Lipie nr posesji 5 Lipie przy OSP stacja 30618, Łęka Opatowska skrzyżowanie Akacjowej z Wrzosową – słup I/7 stacja 30036. W Opatowie dokonana zostanie  wymiana istniejących lamp sodowych na LED 10 sztuk od skrzyżowania Poznańska - Słoneczna do skrzyżowania Poznańska – Szpot.

Wszystkie powyżej wymienione zadania, jak i te które już w tym roku zostały zrealizowane oraz te, które będą zrealizowane w niedalekiej przyszłości, znacząco przyczynią się do poprawy bytu, funkcjonowania i szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców . Wyżej wspomniane  inwestycje zostaną wykonane w I i II kwartale 2022r -mówi wójt gminy Adam Kopis.

 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl