23 kwietnia 2019, 11:00

Teraz

15°

Fakty

A A A

ŁUBNICE: Ustalili diety i pensję wójta

Rada Gminy w Łubnicach zebrała się na drugim posiedzeniu w nowej kadencji. Podczas poniedziałkowej sesji uchwalono wysokość diet dla radnych, sołtysów oraz ustalono miesięczne wynagrodzenie wójta.

Radni w Łubnicach diety będą otrzymywać na zasadzie miesięcznego ryczałtu. Przewodniczący Marian Baniak ma otrzymywać 1100 zł miesięcznie. Zastępca przewodniczącego będzie miał 550 zł diety i prawo do pobierania 225 zł za przewodniczenie jednej z komisji. Przewodniczący poszczególnych komisji z udział w nich będą otrzymywać również po 225 zł a pozostali radni po 200 zł za każdą sesję oraz udział w komisji. Sołtysi uczestniczący w sesjach za każdą z nich otrzymają po 150 zł diety. Osoby pełniące jednocześnie funkcję radnego i sołtysa będą mogły pobierać jednocześnie dwie diety, z tym że ta sołtysa ma zostać obniżona do 50%, czyli będzie wynosić 75 zł. Jak zauważono na sesji, nie wiadomo czy decyzja nie zostanie podważona przez organ nadzorujący, a taki krok mecenas Jerzy Dela określił jako pewnego rodzaju eksperyment.

Podczas drugiej sesji Rada Gminy uchwaliła miesięczne wynagrodzenie nowego wójta, Michała Pazka. Będzie to dokładnie 8160 zł brutto, prawie tyle samo ile zarabiał poprzednik, Henryk Ciosek. Na pensję wójta składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200 zł, dodatek funkcyjny w postaci 1900 zł, 840 zł za wysługę lat oraz dodatek specjalny, który ustalono na poziomie 1220 zł.

Jedną z pierwszych decyzji nowej rady było uchwalenie podatków. Przy 8 głosach popierających oraz 7 przeciwnych obniżono średnią cenę skupu żyta jedynie do 53 zł. Podatek rolny będzie wyższy w 2019 r. o 1 zł. Przed głosowaniem przytoczono opinię Powiatowej Izby Rolniczej, która radziła ostrożność w tym temacie.

Rada Gminy pochyliła się nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego. Kwoty w 2019 r. dla organizacji pozostają na poziomie obecnego roku.

W ramach punktu dotyczącego składania interpelacji, radni powrócili do tematu kolizyjnego skrzyżowania w Łubnicach. Maciej Merta proponował aby doprowadzić do instalacji elektronicznych wskaźników prędkości, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Jan Musiałek interpelował aby Rada Powiatu Wieruszowskiego przy uchwalaniu budżetu na 2019 r. zapisała środki na budowę ronda.

Mieszkańcy ul. Strzelniczej w Wójcinie zwrócili się do władz powiatu z prośbą o modernizację drogi oraz budowę chodnika. Podczas sesji dyskutowano również o wygospodarowaniu dodatkowego pomieszczenia dla GOPS poprzez nieprzedłużenie umowy najmu jednemu z pracowników Urzędu Gminy. Decyzję w tej sprawie, po zapoznaniu się z opinią radnych, podejmie wójt. Michał Pazek zapowiedział także swoją wizytę w starostwie w celu kontynuacji rozmów o poprawie bezpieczeństwa na drogach i m.in. na skrzyżowaniu w Łubnicach.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl