24 lutego 2020, 08:20

Teraz

Fakty

A A A

LUTUTÓW: Konferencja posła Rychlika

W Lututowie Paweł Rychlik zainaugurował swoją podróż mobilnym biurem poselskim. Parlamentarzysta PiS zdradził na miejscu, że jako pierwszy z posłów rozpoczął starania o przywrócenie posterunku Policji w tej miejscowości.

oseł Rychlik ostatnie tygodnie pracy parlamentarnej zamierza spożytkować na intensywne spotkania z mieszkańcami regionu. - Chcę rozmawiać, wymieniać poglądy, przekonywać również do naszego programu, jak i pewne uwagi przyjmować, bo na pewno przede wszystkim właśnie w rozmowie ubogacamy się i dowiadujemy się nowych informacji przede wszystkim od mieszkańców. Z nimi, z mieszkańcami naszego regionu, trzeba być blisko – zauważył.

Poseł gratulował obecnemu na konferencji wójtowi Markowi Pikule za to, że razem z Radą Gminy miał odwagę ponownie upomnieć się u rządzących o przywrócenie praw miejskich. - Trzeba mieć świadomość, że bycie miastem wiąże się z pewnym prestiżem, z pewnym zasobem infrastrukturalnym, z pewnymi urzędami, placówkami, dlatego też wraz z tą decyzją zainicjowałem taki pomysł ażeby właśnie do Lututowa powrócił posterunek Policji – dodawał Rychlik. - Jak wiemy on funkcjonował przez długie, długie lata, wtedy, kiedy Lututów był wsią, natomiast w wyniku decyzji centralnych rządu PO i PSL-u doszło do likwidacji posterunków, również posterunek w Lututowie został zlikwidowany. Dzisiaj, kiedy Lututów staje się miastem, nie może być tak, że nie będzie tutaj posterunku, dlatego ta inicjatywa.

Na miejscu głos zabierali również wójt Pikuła oraz radny PiS Zygmunt Ślęzak.

Autor: wieruszow@radiosud.pl