6 grudnia 2021, 01:33

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Marek Makieła kolejny „Honorowym Obywatelem”

Systematycznie poszerza się grono postaci wyróżnionych tytułem „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów”. 21 października do tego panteonu dołączył Marek Makieła – prezes poznańskiego klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Wręczenie aktu nadania tytułu nastąpiło podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, odbywającej się w sali widowiskowej OCK. Jak powiedziała na wstępie przewodnicząca Rady Beata Calińska, w ten sposób honoruje się osoby o wysokim autorytecie, a także szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię, rozwój i znaczenie gminy Ostrzeszów. Marek Makieła w pełni kryteria te spełnia.
- Niestrudzony dokumentalista dziejów naszej małej ojczyzny, inspirator wielu inicjatyw o charakterze historycznym i kulturalnym, który, choć jest mieszkańcem Poznania, swoje serce, o czym jestem przekonana, pozostawił w Ostrzeszowie - stwierdziła B. Calińska.
Uzasadnienie do uchwały podjętej jednogłośnie przez ostrzeszowskich radnych 27 maja tego roku zaprezentował burmistrz Patryk Jędrowiak.
- Pan Marek Makieła jest niewątpliwie jednym z najaktywniejszych działaczy społecznych w służbie ziemi ostrzeszowskiej. Jego długoletnia działalność regionalistyczna na rzecz naszej małej ojczyzny zasługuje na szczególne uznanie.
Dziękując za wyróżnienie, Marek Makieła ciepło wspominał dzieciństwo spędzone w Ostrzeszowie.
- Stąd wyniosłem wartości, to tu sięgają moje korzenie, na których oparło się całe późniejsze życie. - podkreślił. -  Czas spędzony w Ostrzeszowie był dla mnie niezwykle twórczy i dobry. Wspominam go z ogromną sympatią i wdzięcznością.
Za bardzo ważny etap swojego życia Makieła uznaje 7 lat służby w ostrzeszowskim harcerstwie.
- Zawsze oznaczało to tyle, co sumienność, odpowiedzialność, zaradność, służba dla drugiego człowieka -  oświadczył.
W 1962 roku M. Makieła opuścił swoje rodzinne miasto, by rozpocząć studia w Poznaniu.
- Nastąpiła fascynacja dużym miastem, nowym środowiskiem studenckim i, co tu dużo mówić, nastąpiło ostudzenie mojego sentymentu do stron rodzinnych – przyznał. - Dopiero, gdy w 1974 roku śp. adwokat Stanisław Hęćka powołała poznański klub Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej nastąpiło we mnie przebudzenie i od razu zgłosiłem swój akces do powstającej organizacji.
3 lutego 2001 roku bohater czwartkowej uroczystości został prezesem koła, a w kolejnych latach inicjatorem wielu przedsięwzięć poświęconych historii ziemi ostrzeszowskiej.
- Przyznanie mi zaszczytnego tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów” przyjmuję jako wyróżnienie nie tylko mojej osoby, ale całego środowiska ostrzeszowian skupionych w poznańskim klubie TPZO – skonstatował.
Zaproszenie na sesje przyjęło wielu znamienitych gości, w tym bliscy M. Makieły, jego przyjaciele i współpracownicy, a także parlamentarzyści i wysocy przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu. Przybył także były prezes TPZO Bolesław Grobeny, który zadedykował wyróżnionemu swój wiersz. Do dziś tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów” otrzymało 12 osób: 4 w okresie międzywojennym, 1 w czasach PRL oraz 7 w III Rzeczypospolitej.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl