1 czerwca 2020, 09:59

Teraz

15°

Fakty

A A A

MNICHOWICE: Podpisano umowę na budowę kanalizacji

W Urzędzie Gminy Bralinie podpisano umowę z firmą EKO-KAN-GAZ Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach”. Roboty budowlane związane z realizacją zadania mają rozpocząć się wiosną tego roku, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 r. Wartość robót budowlanych wynosi 1 265 365, 72 zł brutto, z czego kwota otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach” wynosi 85% wartości umowy. Wkład własny Gminy Bralin w budowę kanalizacji w Mnichowicach wynosi 15% wartości tego zadania. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach była inwestycją bardzo oczekiwaną przez mieszkańców wsi a realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawi jakość życia mieszkańców miejscowości i wpłynie pozytywnie na środowisko.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl