17 sierpnia 2022, 09:14

Teraz

24°

Fakty

A A A

DORUCHÓW: Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona

Od lipca 2021r. trwały prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków komunalnych w Doruchowie. Zakres inwestycji obejmował m.in. rozbudowę istniejącej stacji zlewczej, przebudowę węzła oczyszczania, renowację bioreaktora biologicznego i zbiornika osadu oraz renowację stawu i zmianę użytkowania na zbiornik retencyjny. Celem modernizacji było zwiększenie zdolności oczyszczania ścieków, przy zorganizowaniu takiego zaplecza budowy, które uniemożliwiło przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Po skończonych pracach przeprowadzono rozruch technologiczny w celu sprawdzenia poprawnego działania i sprawności oczyszczalni. Następnie wykonawca poinformował o zakończeniu budowy i prawidłowym działaniu instalacji. W odbiorze prac uczestniczyły władze gminy z inspektorami nadzoru oraz Wykonawca z kierownikiem budowy. Spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu odbioru bez uwag. Inwestycja została dofinansowana z dwóch źródeł: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 2 mln złotych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wartość: 1 287 400,89 zł.
Źródło: www.doruchow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl