29 lutego 2020, 05:22

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Nie żyje Władysław Graf

Smutna wiadomość dotarła do nas z Ostrzeszowa. Nie żyje Władysław Graf – wybitny regionalista, wyróżniony medalami „Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” oraz „Za zasługi dla Powiatu Ostrzeszowskiego”. Zmarły od 1930 roku był członkiem ZHP. W czasie II wojny światowej jako harcerz – ochotnik brał udział w walkach 1939 roku w ramach Ostrzeszowskiego Batalionu Narodowego i przeszedł szlak bojowy Ostrzeszów – Warszawa – Kowel – Brześć n. Bugiem. Po powrocie do rodzinnego miasta pod pseudonimem Stanisław działał w konspiracji w ramach Armii Krajowej. Po wojnie pracował zawodowo w spółdzielczości odzieżowej i inwalidzkiej. W latach 1986 – 1987 pełnił funkcję komendanta hufca, a później przewodniczącego komisji historycznej. Był również członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej oraz członkiem władz Związku Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych, niestrudzonym popularyzatorem historii harcerstwa i regionu. Organizował i uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą w szkołach oraz na zajęciach pozalekcyjnych, na których rozmawiał o przeszłości ziemi ostrzeszowskiej,, wspomagał wiele przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji i historii regionu. Wydał 8 pozycji książkowych opisujących dzieje ostrzeszowskich instytucji, organizacji i wydarzeń, ale chyba najbardziej znany jest jako autor „Zeszytów ostrzeszowskich”, w których porządkuje wiedzę o przeszłości miasta i regionu. W uznaniu zasług, W. Graf uhonorowany został wieloma odznaczeniami, w tym: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939.
Odszedł od nas wspaniały Człowiek, który oddał serce dla naszego miasta, ujmujący wszystkich swoją otwartością i pogodą ducha. Osoba wielkiej energii, niestrudzony dokumentalista i pasjonat historii” - czytamy w nekrologu podpisanym przez przewodniczącą Rady Miejskiej Beatę Calińską i burmistrza Patryka Jędrowiaka.
Ceremonia pogrzebowa śp. Władysława Grafa odbędzie się 18 stycznia o godz. 15.00 w ostrzeszowskiej kaplicy przycmentarnej.

Autor: