29 stycznia 2022, 02:52

Teraz

-1°

Fakty

A A A

NOSALE: Dom Ludowy już za rok

27 czerwca w Urzędzie Gminy Bralin miało miejsce podpisanie umowy na realizację kolejnej inwestycji – budowy Domu Ludowego w Nosalach. Wójt gminy Roman Wojtysiak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Grażyny Mosch podpisali umowę z wykonawcą – Janem Jurkowskim właścicielem Zakładu Budowlano-Remontowego „Jurkowski” z Kluczborka. W maju ogłoszony został przetarg na tę inwestycję. Do postępowania stanęły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Wykonawczo-Usługowo-Handlowe Stanisław Kempa z Hanulina (cena brutto oferty – 611 336,80 zł), Zakład Budowlano-Remontowy „Jurowski” Jan Jurkowski z Kluczborka (cena – 537 226,05 zł) i Korporacja Budonis z Kępna (cena – 578 000,00 zł). Komisja przetargowa najwyżej oceniła ofertę „Jurkowski”. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Gmina Bralin na budowę centrum kulturalno-rekreacyjne w Nosalach otrzymała dofinansowanie w wysokości 206 838 zł. Stosowna umowę wójt podpisał 31 marca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zgodnie z umową Zakład Budowlano-Remontowy „Jurkowski” wybuduje obiekt wraz ze wszystkimi przyłączami i zbiornikiem bezodpływowym oraz wyposaży budynek we wszelki sprzęt i urządzenia wskazane w projekcie. Dom Ludowy w Nosalach ma zostać oddany do użytku do 29 czerwca 2018 roku. Wykonawca udzielił pisemnej gwarancji jakości przedmiotu umowy i rękojmi za wady na okres 5 lat.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~kympniok : .....ale w Nosalach jest już Dom Ludowy pod sklepem, kiedy tam nie jadę zawsze są obrady za sklepem przy browarze :-))))

    15:54, 6 lipca 2017, | odpowiedz