25 stycznia 2021, 08:19

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: 2,5 mln dla Powiatu z funduszy unijnych

Prawie 2,5 miliona złotych otrzyma powiat ostrzeszowski z funduszy unijnych na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”. Właśnie ukazała się lista projektów po ocenie merytorycznej – wśród 19 projektów ocenionych pozytywnie, powiat ostrzeszowski znalazł się na 8 pozycji uzyskując tylko jeden punkt mniej niż projekt, który jest na pierwszym miejscu.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w ZS nr 1 w Ostrzeszowie i ZS nr 2 w Ostrzeszowie poprzez utworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia.
Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Projekt zakłada przebudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego, adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 na cele pracowni programistycznej oraz zakup wyposażenia pracowni teoretycznej i praktycznej nauki zawodów oraz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy.Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej pozwoli optymalnie dopasować jakość i kierunki kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 2 926 114 złotych, a kwota dofinansowania to 2 487 197 złotych.

źródło: powiatostrzeszowski.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl