26 stycznia 2021, 19:47

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Powstaje program przeciwko przemocy w rodzinie

Dobiegają końca prace nad Programem profilaktycznym powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021 – 2025. Opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dokument zyskał aprobatę Zarządu Powiatu i został skierowany do Rady Powiatu, do ostatecznego uchwalenia. Program zawiera trzy działy: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie”, „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz „Program psychologiczno-terapetutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Zakłada się, że realizacja założeń programu we wszystkich trzech jego działach, wpłynie na poprawę funkcjonowania klientów instytucji pomocowych w różnych sferach życia i grupach społecznych. Stworzy także możliwość pogłębienia świadomości środowiska lokalnego na temat problemu przemocy i możliwości jej zwalczania oraz zapobiegania.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl