24 stycznia 2021, 22:31

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Rada Powiatu przyjęła program profilaktyczny

Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła Program profilaktyczny powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021-2025. Na program składają się 3 rozdziały: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie, Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakłada się, że realizacja założeń programu we wszystkich trzech jego działach, wpłynie na poprawę funkcjonowania klientów instytucji pomocowych w różnych sferach życia i grupach społecznych. Stworzy także możliwość pogłębienia świadomości środowiska lokalnego na temat problemu przemocy i możliwości jej zwalczania oraz zapobiegania.

źródło: powiatostrzeszowski.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl