15 sierpnia 2020, 18:13

Teraz

25°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Rzecznik konsumentów podsumowała 2019 rok

299 porad i informacji prawnych oraz 6 wystąpień do przedsiębiorców – to efekt pracy powiatowego rzecznika konsumentów w Ostrzeszowie w roku 2019 – Zarząd Powiatu na swoim 59 posiedzeniu przyjął sprawozdanie z rocznej pracy rzecznika – Marioli Guzendy. W zakresie obowiązków powiatowego rzecznika konsumentów znajduje się udzielanie porad i pomocy prawnej, wystąpienia w imieniu klientów, współpraca z podmiotami zajmującymi się ochroną konsumentów oraz działalność edukacyjna. Pomoc prawna świadczona w ubiegłym roku przez rzeczniczkę Mariolę Guzendę polegała na udzielaniu telefonicznych, e-mailowych i osobistych porad, pomocy w przygotowaniu reklamacji, pism i wyjaśnień, analizie umów, pism i wystąpień do przedsiębiorców, a także wystąpieniach do przedsiębiorców. Zakres porad udzielonych konsumentów nie zmienił się od lat wcześniejszych i obejmował sprawy związane z wadliwością produktów, reklamacją towarów, gwarancją udzielaną przez producenta, oraz wprowadzaniem w błąd konsumentów (narzucaniu obowiązku korzystania z gwarancji i odmowie przyjęcia reklamacji). Ponadto rzeczniczka pomagała klientom w przygotowaniu pism reklamacyjnych, ponaglaniu serwisu gwarancyjnego, wyjaśniała zapisy umów i wskazywała instytucje i organizacje zajmujące się ochroną konsumentów. Zakres spraw, jakie były przedmiotem udzielanej przez rzecznika pomocy również się nie zmienił i dotyczył między innymi umów kupna-sprzedaży, usług ubezpieczeniowych, usług remontowo-budowlanych, usług telekomunikacyjnych, dostawy energii, usług bankowych oraz usług przewozowych. Ze względu na problemy zgłaszane rzecznikowi tematyka reklamacji dotyczyła obuwia i odzieży, urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, usług mechanicznych i stolarskich, usług i materiałów budowlanych, usług remontowych, usług ubezpieczeniowych, realizacji usług gwarancyjnych, usług telefonicznych i internetowych, usług kurierskich i turystycznych. Dotychczasowa powiatowa rzeczniczka konsumentów Mariola Guzenda pełniła swoje obowiązki od 2004 roku i właśnie zakończyła pracę na tym stanowisku; w tej chwili trwają procedury związane z zatrudnieniem nowego rzecznika. W razie problemów konsumenckich mieszkańcy powiatu mogą się kontaktować z prawnikami w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej znajdującym się na I piętrze Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 35, nr tel.: 62 732 00 19. Radcy prawni i adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, pełnią dyżury w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 15:30.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl