11 kwietnia 2021, 17:21

Teraz

14°

Fakty

A A A

PERZÓW: Radni obradowali

W Perzowie odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy.

Podczas obrad radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2021 rok, ustalając dochody budżetu na kwotę 26110333,00 zł, a wydatki w wysokości 32972540,42 zł. W planie wydatków przewidziano nowe zadanie: przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie, której celem jest modernizacja sieci ze względu na jej awaryjność. Planuje się sporządzenie projektu a w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych realizację inwestycji. Zostanie również udzielona dotacja celowa w wysokości 250000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii oraz oddziału ginekologiczno-położniczego.Radni zdecydowali o zwolnieniu z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Perzów. Tego rodzaju wsparcie ze strony Gminy Perzów przyniesie ulgę finansową dla prowadzących działalność gastronomiczną, która w okresie pandemii ze względu na obostrzenia została pozbawiona możliwości bezpośredniej obsługi klienta, a tym samym sprzedaży napojów alkoholowych. Radni uchwalili również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2021 roku. Na realizację programu przeznaczono kwotę 25000,00 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl