13 sierpnia 2022, 03:03

Teraz

18°

Fakty

A A A

REGION: Podwyżka za śmieci w Wieruszowie

W gminie Wieruszów będzie podwyżka opłat za śmieci. Rada Gminy przyjęła zaproponowany projekt uchwały. Od osoby trzeba będzie płacić miesięcznie 28 zł. W przypadku zbierana odpadów w sposób nieselektywny, koszt "na głowę" to już 56 zł! Będzie 8% zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Jak podwyżkę tłumaczą w Urzędzie Miejskim? Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu i czystości system gospodarowania odpadami komunalnymi jest systemem samofinansującym się. Przy obecnej stawce 25,80 zł/ os i 8 % zwolnieniu, tj. 23,74 zł/ os ww. system się nie finansuje. Zaznaczyć należy, że w okresie od 01.01.2021 r. do 30.08.2021 r. wydatki kształtowały się na poziomie 2.664.062,14 zł, natomiast przychód wyniósł 2.562.399,34 zł, a więc deficyt systemu gospodarowania odpadami kształtuję się w wysokości 101.662,80 zł. Zauważyć należy, że w roku 2020 gminny systemem gospodarki odpadami również się nie bilansował. Deficyt kształtował się na poziomie ok. 150.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy kosztów funkcjonowania całego systemu, oraz zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skalkulowano podwyższenie obowiązującej stawki od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości z 25,80 zł na 28,00 zł przy uwzględnieniu 8% zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku (25,76 zł/os). Dotychczasowa stawka dla osób kompostujących bioodpady wynosi 23,74 zł. Natomiast opłata podwyższona (art. 6k ust. 3 ww. ustawy) za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny na terenie Gminy Wieruszów, została ustalona w wysokości 56,00 zł (dwukrotność stawki podstawowej).

Zakłada się, że w 2022 r., przy zastosowaniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 28,00 zł/os. i 8% zwolnieniu, tj. 25,76 zł/os gminny system gospodarki odpadami będzie się bilansował, przy stawce z przetargu unijnego na odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, która wynosi 761,40 zł za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Autor: wieruszow@radiosud.pl