13 lipca 2020, 12:34

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Pomóżmy wszyscy Mikołajowi i Mateuszowi

4-letni Mikołaj Mędel to chłopiec z Zespołem Aspergera i niepełnosprawnością w stopniu lekkim. 12-letni Mateusz Owczarek upośledzony jest w stopniu umiarkowanym, choruje na epilepsję. Obu w codziennym życiu towarzyszy ciągła rehabilitacja. Zasoby pieniężne obu rodzin są skromne a leczenie drogie. W walce z chorobą dzieciom, za Państwa, pośrednictwem chce pomóc Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam Radia Sud.

Diagnoza lekarska Mikołaja wskazuje na występowanie u chłopca Zespołu Aspergera i zaburzeń integracji sensorycznej. Ogólna sprawność intelektualna dziecka plasuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Jest nadpobudliwy psychoruchowo. Dziecko wymaga stałego nadzoru, nie ma świadomości niebezpieczeństwa. Biega, potrafi wspinać się na duże wysokości. Zdecydowanie słabą stroną jest mowa czynna. Mikołaj nie potrafi powiedzieć jak się nazywa, nazwać przedmiotów, figur, nie liczy na głos, nie potrafi powtórzyć dźwięków i słów. Rozwój mowy jest znacznie opóźniony. Przeprowadzone badania wskazują na bardzo wysokie prawdopodobieństwo autyzmu. Mikołaj ma zaburzenia relacji z dziećmi i dorosłymi. Na co dzień musi być pod opieką lekarza, psychologa, pedagoga i logopedy.
U 12-letniego Mateusza Owczarka stwierdzono upośledzenie na poziomie umysłowym w stopniu umiarkowanym, ma trudności z kategoryzowaniem i tworzeniem pojęć nadrzędnych, przyswajaniem nowych in formacji, zrozumieniem poleceń. Bardzo ubogi jest jego zasób wiedzy ogólnej. W 2011 roku rozpoznano u chłopca padaczkę. Jest więc pod stałą opieką neurologa i przyjmuje leki przeciw padaczkowe. Jest nadpobudliwy psychoruchowo, łatwo ulega rozproszeniu uwagi,bywa agresywny. Jest uczniem szkoły specjalnej. Nie potrafi pisać, uczy się słabo. Do szkoły doprowadzany jest i przyprowadzany przez matkę, ponieważ nie zachowuje ostrożności na ulicy.

O pomoc w leczeniu swoich dzieci proszą rodzice Mikołaja i Mateusza, którzy wiedzą najlepiej ile kosztuje i leczenie i rehabilitacja. Niestety, tej pomocy nie mogą otrzymać w takim wymiarze jak to konieczne od instytucji państwowych. Dlatego w ich imieniu i swoim również prosimy Państwa o pomoc. Każdy kto chciałby wesprzeć chłopców w ich walce z chorobą może dokonać wpłat na konto Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam SBL 17 8413 0000 0406 4442 2000 0001 koniecznie z dopiskiem "Na leczenie i rehabilitację Mikołaja i Mateusza ".Za życzliwość dziękujemy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl