24 lutego 2020, 23:52

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Porozumienie w sprawie Dworcowej

W Starostwie Powiatowym Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał z władzami powiatu i Spółką „Wodociągi Kępińskie” trójstronne porozumienie o współdziałaniu w zakresie przebudowy ulicy Dworcowej.Powiat Kępiński będzie składał wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ulica Dworcowa w Kępnie” w ramach Fundusz Dróg Samorządowych.W ramach zadania przewidziana jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowa nawierzchni drogowej, budowa chodników, ciągów rowerowych i parkingów.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl