13 sierpnia 2022, 02:20

Teraz

18°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Porozumienie w sprawie transportu zbiorowego

25 listopada w Urzędzie Gminy Trzcinica podpisane zostało porozumienie w sprawie współdziałania Powiatu Kępińskiego i Gminy Trzcinica w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich.Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współdziałania, w tym udzielania pomocy finansowej powiatowi przy organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej na trasach przebiegających przez teren gminy Trzcinica.Wartość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzcinica na 2021 rok wynosi 5 242,46 zł. Natomiast na 2022 roku zaplanowano w budżecie kwotę na 25 000 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl