25 stycznia 2021, 09:34

Teraz

Fakty

A A A

PROMOCJA: Księgowość uproszczona a pełna księgowość - najważniejsze różnice

Ściśle mówiąc, wybór między księgowością uproszczoną a pełną nie zależy od Twoich życzeń, ale od przepisów prawa. Dlatego najważniejsze jest, aby je poprawnie zinterpretować w celu wybrania odpowiedniej formy księgowości. Oczywiście najbezpieczniej będzie powierzyć to firmie, która poprowadzi obsługę księgową Twojego biznesu. W każdym przypadku doradzi i pomoże wybrać odpowiednią księgowość.

Różny stopień skomplikowania – obsługa księgowa firmy i pełna księgowość
W biznesie dodatkowych komplikacji i papierologii nie lubi nikt. Jej poziom jednak nie jest taki sam w przypadku obu form prowadzenia księgowości. Tyczy się to już samej ilości dokumentacji, którą musisz sporządzać oraz ilości danych, które musisz w nich zachowywać. Pełna księgowość firmy jest w tym bardzo drobiazgowa. Obliguje Cię do prowadzenia wyczerpujących ksiąg rachunkowych – tą główną, księgi pomocnicze, inwentarz składników aktywów i pasywów oraz dziennik. Spisywać musisz każdą operację zewnętrzną i wewnętrzną, opracowywać zestawienie obrotów i sald, uwzględniać w papierach każdą karę, każdą dotację czy amortyzację środka trwałego. Nie trzeba Cię przekonywać jak wiele pracy i kosztów generuje wtedy sama księgowość firmy. W założeniu wszystko po to, by firma była transparentna w oczach fiskusa.

Znacznie prościej jest przy księgowości uproszczonej
Nie tylko masz do pewnego stopnia wybór formy jej prowadzenia – karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów albo ewidencjonowany ryczałt – to też każda z tych opcji generuje znacznie mniej kosztów, wysiłków i dokumentacji do sporządzania. W zasadzie może to sprowadzać się jedynie do sumiennego wystawiania faktur i rozliczania się z urzędem skarbowym.

Kiedy obsługa księgowa firmy jest łatwiejsza?
Łatwość prowadzenia księgowości wiąże się bezpośrednio ze stopniem jej skomplikowania. Jasne jest, że samodzielnie nie podołasz prowadzeniu księgowości pełnej. Tego jest po prostu zbyt wiele. Najpewniej wtedy już sam zauważyłeś, że prowadząc dużą firmę, potrzebujesz działu kadr i księgowości albo zlecenia tego biuru rachunkowego – to drugie rozwiązanie jest zresztą sporo tańsze i prostsze. Księgowość uproszczoną charakteryzuje dbałość o znacznie mniej detali i sporządzania dokumentacji. Prowadząc małą lub średnią firmę, nie zawsze potrzebujesz zatrudniać na etat księgowej. Od biedy jesteś w stanie poprowadzić wszystko sam – choć oczywiście warto rozważyć usługi księgowe we Wrocławiu lub w innym miejscu, gdzie stacjonuje Twoja firma, by skorzystać z profesjonalnego doradztwa. Znacznie łatwiej korzystać z biura rachunkowego we Wrocławiu, jeśli właśnie tam prowadzisz swój biznes.

Księgowość w firmie – nie zawsze jest wybór
Nie zawsze obsługa księgowa firmy może pozostać w formie uproszczonej. Jeśli prowadzisz spore przedsiębiorstwo, prawo wręcz obliguje Cię do zastosowania tej pełnej. Taki obowiązek mają spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne i z o.o. jeśli osiągasz w skali roku, przychodzi przekraczającej dwa miliony euro. Oczywiście, w przeliczeniu na złotówki wedle kursu NBP. A zatem księgowość uproszczona jest raczej przywilejem i domeną małych i średnich przedsiębiorstw. Choć oczywiście także i wtedy masz możliwość wybrana tej pełnej, co nieść może ze sobą pewne korzyści.

Księgowość uproszczona – czy we wszystkim lepsza?
Księgowość uproszczona w stosunku do pełnej jawi się jako ta lepsza – mniej skomplikowana, tańsza, z pewną dozą swobody wyboru rozliczania się i skrojona pod potrzeby początkujących przedsiębiorców. Czy jednak pełna księgowość nie ma żadnych zalet? Wybierając ją, zyskujesz z pewnością znacznie pełniejszy obraz finansów przedsiębiorstwa. Widzisz każdą operację, możesz je katalogować i kontrolować. Analiza finansów pozwoli w czytelniejszy sposób dostrzegać ewentualne mankamenty dotychczasowej polityki finansowej firmy oraz dokonywać precyzyjniejszych korekt, bez potrzeby naruszania tych obszarów, które działają płynnie i prawidłowo.

Autor: redakcja@radiosud.pl