3 sierpnia 2021, 03:36

Teraz

14°

Fakty

A A A

REGION: 27 grudnia świętem państwowym?

Rada Miejska i Rada Powiatu w Ostrzeszowie wydały oświadczenia, w których wyrażają poparcie dla propozycji, by dzień 27 grudnia został ustanowiony świętem państwowym. Miałaby to być forma upamiętniania kolejnych rocznic wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To wspólna inicjatywa Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacji Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowego w Poznaniu.
- Ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwoliłoby na jego uczczenie w należny mu sposób - napisano w uzasadnieniu do oświadczenia, odczytanym przez wicestarostę Zofię Witkowską.
Zdawać by się mogło, że temat trudno uznać za kontrowersyjny. Tymczasem radny Stanisław Hemmerling nie szczędził słów krytyki pod adresem autorów oświadczenia.
- Trzeba było je dopracować, uwypuklić głównych dowódców powstania, generała Dowbora-Muśnickiego, Stanisława Taczaka, Stanisława Thiela – orzekł. - No przecież nie ma tu żadnych szacownych osobistości, które stały na czele i poprowadziły tysiące żołnierzy do zwycięskiego boju. To są wszystko ogólniki, nie ma żadnych konkretów. Żeby odnieść się z szacunkiem do tego powstania należy przywrócić pamięć o tych bohaterach, a tu nie ma nic.
Z takim postawieniem sprawy zdecydowanie nie zgodził się przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.
- Wydaje mi się, że dzisiaj najważniejszą rzeczą jest poparcie ze strony wszystkich powiatów, gmin i organizacji i dążenie do tego, żeby jak najszybciej przeszło to proces legislacyjny, żeby stał się ten dzień świętem, które dla nas Wielkopolan będzie dumą. Dlatego ja uważam, że to stanowisko trzeba po prostu dzisiaj przyjąć, a nie rozpatrywać, czy ten generał, czy tamten generał… To są osoby zacne i powinny być, tak jak pan Stranisław powiedział, docenione, ale przede wszystkim musimy to robić tutaj, na naszym podwórku.
Ostatecznie stanowisko zostało zaakceptowane, a o dalszych losach inicjatywy zmierzającej do uczczenia powstańców wielkopolskich zadecyduje polski parlament.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl