25 lutego 2020, 00:39

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Premier złożył podpis. Miasto Lututów o 1 stycznia!

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Oznacza to zakończenie procesu związanego ze staraniami o miasto w Lututowie. Oprócz zmian w powiecie wieruszowskim, na mapie Polski pojawią się też inne miasta: Piątek, Czerwińsk nad Wisłą i Klimontów.

W rozporządzeniu zaznaczono, że za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przemawiają następujące uwarunkowania: cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta Lututów wykazują jego miejski charakter, miejscowość jest zwodociągowana i skanalizowana, głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest działalność pozarolnicza, mieszkańcy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem statusu miasta miejscowości Lututów, w centrum miejscowości jest usytuowany rynek zrewitalizowany w latach 2010-2011, od którego rozchodzą się ulice posiadające zwartą zabudowę, miejscowość dwukrotnie posiadała prawa miejskie w latach 1406-1714 oraz 1843-1870. Oznacza to, że zmiana jest przywróceniem „praw miejskich” utraconych w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym.

1 stycznia 2020 r. mieszkańcy obudzą się w mieście a wójt Marek Pikuła zostanie burmistrzem.

Autor: wieruszow@radiosud.pl