27 maja 2024, 17:38

Teraz

25°

Fakty

A A A

KĘPNO: Spotkanie w sprawie trasy kolejowej CPK

W Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki nadzorującej przygotowanie do realizacji tras kolejowych składających się na sieć szybkich kolei wchodzących w zakres realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lokalizacja jednej z tras planowana jest na obszarze gminy Perzów, gminy Bralin i gminy Kępno.


W spotkaniu uczestniczył Starosta Kępiński Robert Kieruzal, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Maciej Hojeński oraz Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.Dotyczyło ono kolizji inwestycji kolejowej z planowaną przez Powiat Kępiński i Gminę Perzów przebudową drogi powiatowej 5716P wraz z infrastrukturą podziemną na odcinku między Perzowem a Domasłowem. W tym zakresie Powiat Kępiński posiada pełną dokumentację projektowo-kosztorysową, która obecnie realizowana jest w miejscowości Perzów, a współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Spotkanie miało przede wszystkim na celu omówienie zakresu obu inwestycji i zmianę zakresu planowanych robót na drodze powiatowej, podyktowanej względami ekonomicznymi i przedstawionym przez spółkę nadzorującą przygotowanie inwestycji harmonogramu prac związanych z budową linii kolejowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej, które mają ruszyć w 2029 roku.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl