23 lipca 2019, 15:56

Teraz

23°

Fakty

A A A

BRALIN: Spotkanie z sołtysami

11 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy Bralin Piotra Hołosia z sołtysami. Rozmawiano na bieżące tematy dotyczące gminy oraz jej mieszkańców.

Wójt przedstawił sołtysom sprawozdanie z realizacji zadań zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw w trakcie zebrań wiejskich, które odbyły się w styczniu oraz lutym tego roku. W czasie spotkania omówiono również postęp prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach Rozmawiano również o sytuacji drogowej w sołectwach. Sołtysi referowali na jakim etapie jest dowóz kruszywa. Większość prac remontowych została wykonana a ostatnie transporty kamienia będą miały miejsce w ciągu kilku najbliższych dni. Przy okazji czwartkowego spotkania włodarz gminy złożył sołtysom życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Kolejne spotkanie Wójta z sołtysami odbędzie się w I połowie maja.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl