27 października 2020, 19:11

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Stypendia przyznane

W Gminie Łęka Opatowska przyznano stypendia dla najlepszych uczniów za rok szkolny 2019/2020. Aby móc ubiegać się o stypendium należy spełnić kryteria określone w uchwale Rady Gminy Łęka Opatowska.Stypendium przyznawane jest jednorazowo za dany rok szkolny w kwocie 100,00 zł za każde stypendium do którego zakwalifikuje się uczeń.Stypendia szkolne w Gminie Łęka Opatowska przyznawane są w 5 kategoriach: za wysokie wyniki w nauce średnia na koniec roku szkolnego 5,28, stypendium przedmiotowe,stypendium artystyczne,stypendium sportowe oraz stypendium za najwyższe trzy wyniki egzaminu ósmoklasisty.Do stypendium za wysokie wyniki w nauce zakwalifikowało się 59 uczniów, stypendium przedmiotowe 4 uczniów,artystyczne 3 uczniów,sportowe 30 uczniów i stypendium za najwyższe trzy wyniki w Gminie Łęka Opatowska z egzaminu ósmoklasisty 3 uczniów.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl