29 stycznia 2022, 02:30

Teraz

-1°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Gmina poszerza współpracę z instytucjami

Grupa Wyszehradzka jest nieformalnym określeniem stosowanym w stosunku do państw środkowoeuropejskich: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Po stronie polskiej współpracę z Grupą Wyszehradzką koordynuje Departament Polityki Europejskiej MSZ. Instytucją Grupy Wyszehradzkiej jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), który wspiera współpracę w tym poprzez finansowanie działań z zakresu promocji i rozwoju: współpracy kulturalnej, współpracy w dziedzinie edukacji, wymiany młodzieży, a także programy stypendialne. W ramach pomocy przyznawane są granty od 5 000 do około 20 000 euro. Wnioski o granty składać mogą między innymi jednostki samorządu lokalnego. Jednakże projekt złożony w ramach wniosku musi zakładać współpracę podmiotów z co najmniej 3 państw Grupy Wyszehradzkiej. Gmina Trzcinica miała dotychczas nawiązaną współpracę z przedstawicielami jednego z krajów czyli Węgier. Brakowało partnera z trzeciego kraju. W ostatnim czasie udało się nawiązać współpracę z Gminą Tetin leżącą w Czechach. 4 września 2016 Starosta Gminy Martin Hrdlicka uczestniczył w Powiatowo-Gminnych Dożynkach w Laskach. Natomiast w dniach 16-17 września 2016 przedstawiciele Gminy Trzcinica Wójt Grzegorz Hadzik i Dawid Gościniak zajmujący się sprawami kultury sportu, promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych uczestniczyli w obchodach 1100-lecia Św. Ludmiły i spotkaniu przedstawicieli samorządu lokalnego z Czech, Słowacji, Niemiec oraz Polski. Głównym obszarem nawiązanej współpracy będą działania związane z promocją kultury, współpracą sportową i wymianą młodzieży. I właśnie na te działania poszukiwane będą środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

- Pozyskujemy środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, z różnych instytucji centralnych w Warszawie, teraz przychodzi pora aby spróbować pozyskać środki bezpośrednio od międzynarodowych instytucji finansowych. Ważna jest także współpraca i wymiana doświadczeń. Myślę, iż zaowocuje to dalszymi działaniami w przyszłości - podsumowuje wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.

źródło: Urząd Gminy Trzcinica

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl