18 maja 2022, 05:33

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Realizują nowe projekty

Gmina Trzcinica rozpoczyna projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”, którego celem jest doskonalenie i zmodyfikowanie obsługi inwestorów. Całość zadania koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.Drugim działaniem, na które została zawarta umowa jest udział w projekcie „Skuteczny samorząd – doskonalenie kompetencji kadr JST” realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu. W ramach projektu realizowanie będą m.in. szkolenia, doradztwo oraz materiały edukacyjne. Szkolenia obejmują tematykę związana z podatkami i opłatami lokalnymi oraz z zarządzaniem nieruchomościami.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl