17 września 2019, 10:20

Teraz

15°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Rusza budowa oddziału żłobkowego

6 marca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania promes w ramach zadania realizowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Gmina Trzcinica otrzymała promesę na dofinansowanie w kwocie do 602 000 złotych na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”. W związku z otrzymaniem dofinansowania ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania „Rozbudowa budynku przedszkola o oddział żłobkowy” w Trzcinicy. Wpłynęły 4 oferty a ich wartość wyniosła od 1 047 000 złote do 1 558 586,21 złote. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.P.H.U. „JoKpol” Józef Kołodziej. 4 czerwca 2019r. zawarta została umowa na wykonanie prac budowlanych. Zawarta została również umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzcinica. Uruchomienie oddziału żłobkowego planowane jest na 1 grudnia 2019 roku.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl