1 czerwca 2020, 10:04

Teraz

15°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Trwa budowa sieci gazowej

W marcu 2019 rozpoczęły się prace związane z budową sieci gazowej na kolejnych ulicach miejscowości Trzcinica. Jest to kontynuacja zeszłorocznych prac. Wśród ulic objętych tegorocznym zakresem inwestycji gazowej jest ulica Szkolna. Przy ulicy Szkolnej zlokalizowane są obiekty szkolne, przedszkolne i biblioteczne zasilane ze wspólnej kotłowni, która obecnie opalana jest olejem opałowym. Inwestycja gazu ziemnego da możliwość przełączenia tej kotłowni na zasilanie w postaci gazu ziemnego podobnie jak zostało to wykonane w 2017 roku w Zespole Szkół w Laskach w ramach termomodernizacji.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl