6 grudnia 2021, 01:16

Teraz

-1°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Wręczono sypendia Wójta

W Zespole Szkół w Laskach po raz czternasty  wręczono stypendia Wójta Gminy Trzcinica.

Stypendia dla uczniów zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki  w nauce, osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzymało 46 uczniów w tym 1  w dwóch dziedzinach. Każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami,  a rodzice listy gratulacyjne i róże.
Za wyniki w nauce przyznano stypendia 39 uczniom, którzy mogą pochwalić się osiągnięciem w roku szkolnym 2020/2021 średniej ocen co najmniej 5,4 w klasach IV-VI i co najmniej 5,3 w klasach VII-VIII. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Mikołaj Antoniak, Adrianna Krawczyk, Jan Parzonka, Filip Nowak, Zuzanna Sikora, Magdalena Adamska, Zuzanna Durlej, Lena Strycharek, Weronika Uszycka, Amelia Tomalik, Natalia Zimoch, Nikola Nowak, Marta Kozińska, Amelia Słupianek, Martyna Antoniak, Maciej Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Wiktor Biczysko, Zofia Grycman, Martyna Laske, Milena Mikołajczyk, Jakub Pogoda, Paulina Wróbel, Zofia Gość, Gracjan Pacyński, Amelia Rosielewska, Patryk Bakalarz, Zofia Bogacz, Jan Bonczol, Róża  Giel, Lena Grycman, Maja  Grycman, Oliwia Laske, Martyna Namyślak,  Emilia Rabiega, Jakub Dudziak, Martyna Hojeńska, Olga Muszalska, Wiktoria Podejma i Adrian Żurawa.

Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 4 uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 zostali indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy: Maria Stefańska, Tobiasz Wróbel, Piotr Tyra i Michalina Jokiel

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano stypendium dla Huberta Żeleźniaka z Zespołu Szkół w Laskach.

Stypendia sportowe otrzymali: Jakub Dumin z Zespołu Szkół w Laskach oraz Magdalena Adamska z Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl