30 września 2020, 17:21

Teraz

15°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Zdobyła awans zawodowy

W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnych w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Komisja egzaminacyjna została powołana Zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwóch ekspertów z danych przedmiotów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w jednej z komisji przedstawiciel związków zawodowych. W trakcie trwania posiedzenia komisja zapoznała się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadziła egzamin podczas, którego nauczyciel prezentował dorobek zawodowy, wiedzę i umiejętności oraz odpowiadał na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Aurelia Woźnica, nauczycielka składająca wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zdała egzamin na nauczyciela mianowanego i z rąk przewodniczącej komisji egzaminacyjnej otrzymała zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
Na zakończenie Wójt Gminy Grzegorz Hadzik pogratulował zdania egzaminu i życzył wielu sukcesów w pracy nauczyciela. Podziękował także członkom komisji egzaminacyjnej oraz pracownikom Urzędu Gminy Trzcinica za przygotowanie egzaminu.

Fot. UG

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl